Research about Sámi literature collects information

Questionnaires for writers, translators, publishers and other agents in the Sámi literary field are available also online [sámegillii] [på svenska] [suomeksi] Culture for all is making a report about the situation of Sámi literature in the Nordic region. The investigation is part of Culture for All’s project "Multilingualism and Diversity as a resource in the… Continue reading Research about Sámi literature collects information

Kultuvra buohkaide -bálvalus dahká čielggadeami sámegielat girjjálašvuođagiettis Davviriikkaid guovllus

Lahkonat du sámegielat girjjálašvuođagietti guoskevaš áššedovdamušat dihtii [in English] [på svenska] [suomeksi] Čielggadeapmi lea oassi prošeavttas Máŋggagielalašvuohta ja máŋggalágánvuohta kulturgietti resursan – barggolašvuohta ja ruovttuiduhttin Davviriikkain girjjálašvuođa vehkiin (Multilingualism and Diversity as a Resource in the Cultural Field). Čielggadeami vuođul prošeakta dahká doaibmabidjoevttohusaid, maiguin eará organisašuvnnat sáhttet ovddidit sámegielat girjjálašvuođagietti  ja girječálliid, geat čállet sámegielaiguin, doaimma.… Continue reading Kultuvra buohkaide -bálvalus dahká čielggadeami sámegielat girjjálašvuođagiettis Davviriikkaid guovllus

Kulttuuria kaikille -palvelu kerää tietoa saamenkielisestä kirjallisuuskentästä

Pyydämme vastauksia verkosta ladattavaan kyselyyn henkilöiltä ja tahoilta, joilla on tietoa ja kokemusta saamelaiskirjallisuudesta [sámegillii] [på svenska] [in English] Kulttuuria kaikille -palvelu tekee selvitystä saamenkielisestä ja saamelaisesta kirjallisuuskentästä Pohjoismaiden alueella. Selvitys on osa projektia Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana – työllistyminen ja kotoutuminen Pohjoismaissa kirjallisuuden avulla. Selvityksen pohjalta projekti laatii toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla eri organisaatiot… Continue reading Kulttuuria kaikille -palvelu kerää tietoa saamenkielisestä kirjallisuuskentästä

Kultur för alla samlar information för en rapport om samisk litteratur

Frågeformulär för författare, översättare, förläggare och andra aktörer på det samiska fältet hittas även online [in English] [sámegillii] [suomeksi] Kultur för alla håller på med en rapport över den samiska litteraturens situation i Norden. Utredningen är ett led i vårt projekt "Multilingualism and Diversity as a resource in the cultural field - Employment and Integration… Continue reading Kultur för alla samlar information för en rapport om samisk litteratur