Ávžžuhusat sámi girjjálašvuođagietti doarjumii / Rekommendationer / Recommendations / Suositukset

Ávžžuhusat sámi girjjálašvuođagietti doarjumii

Bivdit du kommenteret, mat čuovvovaš ávžžuhusain leat mielastat dehálačča, mat eai. Sáhtát dárkilmahttit oaivilat kommeantagiettis. Leat giitevaččat du kommeanttain. Kommeanttaid sáhttá sáddet 4.6.
Dahje njuolga neahttabálvalusas čuovvovaš liŋkka bokte: https://goo.gl/forms/D3wQpivptcSqBAAV2
Ávžžuhusat sámi girjjálašvuođagietti doarjumii

Rekommendationer för att stödja det samiska litterära fältet

Vänlingen kommentera vilka av förslagen du anser vara speciellt viktiga. Du kan specifiera din val i kommentarfältet. Vänligen svara senast 4.6.2018.  Länken: https://goo.gl/forms/EwAglelvpPQ8UeAt2
Rekommendationer för att stödja det samiska litterära fältet

Suositukset saamenkielisen kirjallisuuskentän tukemiseksi

Pyydämme sinua kommentoimaan 4.6.2018 mennessä, mitkä seuraavista suosituksista ovat mielestäsi tärkeitä, mitkä eivät. Linkki: https://goo.gl/forms/OiTt4GUCOKJTde3x1
Kommentoitavaksi: Suositukset saamenkielisen kirjallisuuskentän tukemiseksi

Recommendations for supporting the Sámi literary field

Please comment whether you find the following proposals important or not. You can specify your choice in the comment field. Please send your comments at the latest June 4th 2018. Link: https://goo.gl/forms/xdyMiZ9TOBoW2u4X2 
Kommentoitavaksi: Suositukset saamenkielisen kirjallisuuskentän tukemiseksi