Seminaari saamenkielisen kirjallisuuden tilanteesta Rovaniemellä 19.4.2018

[sámegillii]
[in English]

19.4.2018
Seminaari klo 13-17
+ iltaohjelma ja elokuva klo 17-19:10
Rovaniemen kaupunginkirjasto

Jorma Eton tie 6
96100 Rovaniemi

Ohjelma

Streaming: https://kirjasto.adobeconnect.com/lappiosasto/
(If you have problems in connecting, try a different browser)

huom! edellisenä päivänä 18.4. järjestetään saamelaiskirjallisuusraportin lyhyempi esittelytilaisuus Pohjoismaisella kulttuuripisteellä Helsingissä

Seminaarissa esitellään uusi selvitys saamelaiskirjallisuuden tilanteesta Pohjoismaissa. Selvitys käsittelee yhdeksällä saamen kielellä luodun taiteen mahdollisuuksia ja haasteita. Sen on tehnyt prof. Johanna Domokos yhdessä saamelaisasiantuntijoiden kanssa, ja tietoa ovat antaneet saamelaiskirjailijat, kääntäjät, julkaisijat ja toimittajat.

Seminaariohjelmaan sisältyy myös kirjailijoiden tai muun sanataiteen tekijöiden puheenvuoroja ja keskustelua sekä Saamelaisen erikoiskirjaston näkökulma saamenkielisen sanataiteen kentälle.

Selvitys ja seminaari ovat osa Pohjola 2020 -hankkeeseen kuuluvaa projektia Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana. Raportin ja seminaarin pohjalta laadimme toimenpidesuosituksia pohjoismaisille organisaatioille saamenkielisen kirjallisuuden edistämiseksi. Seminaari toteutuu Kulttuuria kaikille -palvelun ja Saamelaisen erikoiskirjaston yhteistyönä ja sitä tukee myös Taiteen edistämiskeskus / kaupunkisaamelaisuuden läänintaiteilija. Seminaarin pääkieli on englanti ja lisäksi käytetään pohjoissaamea, ruotsia ja suomea. Koko ohjelmaa ei välttämättä voida tulkata kaikille kielille.

Seminaarin koko ohjelma julkaistaan helmikuun loppuun mennessä.

Ilmoittautuminen

5.4.2018 mennessä seuraavan linkin kautta: https://goo.gl/forms/FiOd5vOiiehZ2Lig1

Ohjelma

Lisätietoja seminaarista

Irene Piippola
Erikoiskirjastonhoitaja
Suomen saamelainen erikoiskirjasto
tel 050-315 1487, -1493

Outi Korhonen
 hankekoordinaattori
+358442599228
outi.korhonen (at) cultureforall.fi

Lisätietoja selvityksestä:
Johanna Domokos