Saamenkielistä kirjallisuuskenttää käsittelevän raportin julkistamistilaisuus, Helsinki 18.4.2018

[in English]
[på svenska]

18.4.2018
Julkistamistilaisuus klo 16-18
Raportti saamenkielisestä kirjallisuuskentästä
Pohjoismainen kulttuuripiste

Helsinki

(Huom! Seuraavana päivänä 19.4.2018 järjestetään samaa aihetta käsittelevä laajempi seminaari Rovaniemellä)

Tilaisuudessa esitellään uusi selvitys saamelaiskirjallisuuden tilanteesta Pohjoismaissa. Selvitys käsittelee yhdeksällä saamen kielellä luodun taiteen mahdollisuuksia ja haasteita. Sen on tehnyt tutkija ja saamelaiskirjallisuuden kääntäjä-kustantaja Johanna Domokos yhdessä saamelaisasiantuntijoiden kanssa. Tietoa ovat antaneet saamelaiskirjailijat, kääntäjät, julkaisijat ja toimittajat. Selvitystä kommentoi saamen kielen ja kulttuurin tutkija ja samelaisaktivisti Irja Seurujärvi-Kari.

Selvitys ja julkaisutilaisuus ovat osa Pohjola 2020 -hankkeeseen kuuluvaa projektia Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana. Raportin ja esittelyjen pohjalta laaditaan toimenpidesuosituksia pohjoismaisille organisaatioille saamenkielisen kirjallisuuden edistämiseksi. Julkistamistilaisuus Helsingissä toteutuu Kulttuuria kaikille -palvelun ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen yhteistyönä. Seuraavana päivänä, 19.4.2018 klo 13-17 samasta aiheesta järjestetään laajempi seminaari Rovaniemellä.

Esittelytilaisuuden kieli on englanti, mutta kommentoida voi myös pohjoissaameksi, suomeksi, ruotsiksi, (tai mm. norjaksi, saksaksi ja espanjaksi)

Lisätietoja tilaisuudesta tai projektista

Outi Korhonen, hankekoordinaattori
+358442599228
outi.korhonen (at) cultureforall.fi

Lisätietoja selvityksestä:
Johanna Domokos

Esittelytilaisuuteen voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista.