Kulttuuria kaikille -palvelu kerää tietoa saamenkielisestä kirjallisuuskentästä

Pyydämme vastauksia verkosta ladattavaan kyselyyn henkilöiltä ja tahoilta, joilla on tietoa ja kokemusta saamelaiskirjallisuudesta

[sámegillii]
[på svenska]
[in English]
[по-русски]

Kulttuuria kaikille -palvelu tekee selvitystä saamenkielisestä ja saamelaisesta kirjallisuuskentästä Pohjoismaiden alueella. Selvitys on osa projektia Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana – työllistyminen ja kotoutuminen Pohjoismaissa kirjallisuuden avulla. Selvityksen pohjalta projekti laatii toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla eri organisaatiot voivat edistää saamenkielisen kirjallisuuskentän ja saamen kielillä kirjoittavien kirjailijoiden toimintaa. Raportti julkaistaan huhtikuussa 2018 seminaarissa Rovaniemellä (19.4. 2018) ja Helsingissä (18.4.2018).

Saamenkielistä kirjallisuuskenttää koskeva selvitys tehdään yhteistyössä kentän olennaisten toimijoiden kuten kirjailijoiden, kääntäjien, kustantajien ja toimittajien kanssa. Selvityksen tekee tutkija Johanna Domokos. Professori Domokos on toiminut saamenkielisen kirjallisuuden parissa tutkijana, kääntäjänä ja kansainvälisenä promoottorina yli kahden vuosikymmenen ajan.

Pyydämme palauttamaan vastaukset kyselyyn sähköopostitse Johanna Domokokselle viimeistään 1.2.2018. Lämmin kiitos yhteistyöstä!
(johanna.domokos@uni-bielefeld.de) 

Lisätietoa projektista Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana projektikoordinaattori Outi Korhoselta outi.korhonen@cultureforall.fi , + 358 (0) 44 259 9228, projektijohtaja Rita Paqvalénilta rita.paqvalen@cultureforall.fi, tai saamenkielisen kirjallisuuskentän selvityksestä Johanna Domokokselta, johanna.domokos@uni-bielefeld.de.

Kysymyksiä saamenkieliseen kirjallisuuden parissa toimiville organisaatioille saamenkielisen kirjallisuuskentän toimintaedellytysten parantamiseksi

Kysymykset kirjailijoille saamelaisen kirjallisuuskentän toimintaedellytysten parantamiseksi

Kysymykset kääntäjille, (kustannus)toimittajille, kirjallisuuskriitikoille ja -tutkijoille ja muille kansainvälisten verkostojen toimijoille

Kulttuuria kaikille -palvelu on organisaatio, joka toimii Suomessa taiteen ja kulttuurin kentällä. Tuemme taide- ja kulttuurikentän toimijoita yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden kysymyksissä ja tarjoamme näihin kysymyksiin liittyvää tietoa. Kulttuuria kaikille -palvelua ylläpitää Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimistomme on Kaapelitehtaalla Helsingissä.  

LIsätietoa Kulttuuria kaikille -palvelusta www.kulttuuriakaikille.fi